DOŁĄCZ DO KLUBU tianDe - załóż bezpłatne konto i korzystaj z możliwości zakupów o 35% taniej
Jesteś tutaj: REGULAMIN SKLEPU REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 21.06.2024r.

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 21.06.2024r.

Regulamin zakupów w Sklepie internetowym TianDe

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym TianDe, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.taindesklep.com.pl.

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie internetowym TianDe jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. 1. SŁOWNICZEK

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym
  w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego.

 4. Sprzedający; PORTAL ART&ECO Sp. z O.O. 34-300Żywiec, Oś 700-lecia 9
  prowadząca działalność na podstawie wpisu do KRS nr 0000463679,
  NIP:5532512938, Regon:243268935 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
  Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu:+48 33 8620293 lub tel.kom. +48 604810056 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: tiandezywiec@gmail.com .

 1. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 2. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
  Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 3. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania
  się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tiandesklep.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Strona – Usługodawca i Klient.

 7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.tiandesklep.com.pl

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego.  1. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.tiandesklep.com.pl, lub telefonicznie.

 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast telefonicznie – w godzinach pracy sklepu. Wysyłki realizowane są w godzinach pracy sklepu.

 3. Warunki skutecznego złożenia zamówienia:

- podanie aktualnych danych: adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail, w celu weryfikacji i potwierdzenia złożonego zamówienia,

- zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

 1. W razie nie spełnienia wymagań określonych w ust. 3, złożone zamówienie nie wiąże Sprzedającego do czasu podania pełnych danych. W przypadku, gdy dane będą niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia. Zamówienie przestaje wiązać Sprzedającego po 7 dniach od wezwania do uzupełnienia danych.

 2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 3. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się, z uwzględnieniem pkt. 3 powyżej:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po weryfikacji i potwierdzeniu zamówienia.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane.

 2. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
  - indywidualnie dokonując zmiany w „Statusie zamówienia”, do którego ma dostęp po podaniu adresu e-mail

- informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia

Zrezygnować ze złożonego zamówienia można jedynie przed jego wysłaniem do Klienta.

 1. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.  pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, skanów dokumentów rozliczeniowych w szczególności: faktur VAT w tym korygujących, formularzy, etc.

 4. Kupujący wyraża zgodę do wystawiania i przesyłania przez Sprzedającego faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

 5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i usunięcia. Dotyczy to również loginu i hasła podawanego przez Kupującego w celu zalogowania się do sklepu.

 6. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 7. Sklep internetowy posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

- sesji Użytkownika,

- ostatnio oglądanych produktów,

- oddania głosu w ankiecie.  1. KOSZT, TERMIN I ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Cennik transportu podany jest na stronie internetowej, w zakładce „REGULAMIN SKLEPU - DOSTAWY” .

 2. Termin dostarczenia przesyłki trwa od 2 do 4 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, do czasu podanego wyżej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (około 1-2 dni robocze).

 3. Pkt. 2 nie dotyczy towarów dostarczanych poza granice kraju.

 4. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 5. Wysyłka realizowana jest na adres podany przez Klienta w Zamówieniu. Sprzedawca nie odpowiada za podanie nieprawidłowego adresu.

 6. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

 7. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko przelewem bankowym.

 8. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru – po wcześniejszym zaznaczeniu tej opcji w Zamówieniu.

 9. Przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania w tym taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
  uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza/kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy utraty przesyłki w transporcie. 1. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 4. Na każdy sprzedany towar (usługę) wystawiany jest paragon lub inny dowód zakupu.

 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- należność pobiera listonosz lub kurier,

- przelewem bankowym na konto sklepu,

- gotówką przy odbiorze, w przypadku wyboru tej opcji.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności wyłącznie do wybranych opcji płatności. (wskazanych na stronie internetowej). 1. REKLAMACJA

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne/mechaniczne (dalej: wady) może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych określonych w niniejszym paragrafie.

 2. W przypadku stwierdzenia wad powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres sklepu.

 3. Po uznaniu reklamacji Sprzedawca prześle taki sam towar pełnowartościowy lub inny z oferty (zaakceptowany przez klienta). Jeśli to nie będzie możliwe, sklep zwróci pieniądze.

 4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Informujemy również, iż w związku z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni od daty otrzymania zamówionego towaru. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a do Kupujących bedących Konsumentami również przepisy ustaw:

- ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.)

- ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). 

 1. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właściciela firmy TianDe.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z zawartych umów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Data opublikowania Regulaminu 12.05.2014 r.